2016 Soybean Summit - Peoria, Illinois
Kip Pendleton, The Pendleton Group